Kommunikation

 

  1. Hvad er målet med ideen? – Byens ansigt udadtil.

  2. Hvad vil det betyde for Østerild? Tiltrække tilflyttere

  3. Hvad skal der ske? Hurtig internet- forbedring/modernisering af hjemmeside

  4. Hvem skal være med? – virksomheder – private – obs. Opgravning af kloak