Byforskønnelse

 

Torvet:

 1. Nyt torv? (gl. Shell)

 2. Borde + bænke

 3. Restaurering af pizza-stedet/toiletforhold

 4. Beplantning

 

Indfaldsveje:

 1. Bedre skiltning

 2. Udsmykning

 

Skilte (I by + ved hovedvej):

 1. Til testcenter

 2. Til multicenter

 3. Til toiletter

 4. Til skovlegeplads

 5. Til hundeskov

Byggegrunde ud til fjorden

 1. Søge fondeGadekæret:

 1. Hyggested med kunstig sø

 2. Borde + bænke

 3. Autocamperplads (ved dyrlægehus)