Autocamper plads

  1. Hvad er målet med ideen?

Få folk til byen – når de alligevel besøger testcentret, Nationalparken og til købmanden.

  1. Hvad vil det betyde for Østerild?

Understøtte vores branding af byen, som er kendt for at huse testcentret.

  1. Hvad skal der ske?

Undersøge lovgivningen og andre regler omkring autocamper pladser.

    1. Kontakt til Kommunen

    2. Økonomien omkring etablering og drift

  1. Hvem skal være med?

Gruppen + Kommunen