Jeanette Lund har lavet en aftale med Thisted kommune

at Jeanette Neergaard Harthin - Thisted Kommune JHA@thisted.dk  tlf. 99172257 er kontaktperson i forhold til projekter, der har med kommunen at gøre. Det gælder IKKE testcentergruppen, der fortsat holder kontakt med Hans Stokholm Kjer.

Jeanette Neergaard Harthin vil fungere som én indgang til kommunen for jer.

 

 

Arbejdsgruppens opgave:


1) Tovholderens opgave er to ting:
indkalde gruppen til møder og sikre at der skrives referat
sikre at der sendes et oplæg 1. december til Jeanette Lund Kommunikation


2) Arbejdsgruppen skal arbejde videre med de bedste ideer fra borgermødet og gennemarbejde dem, så de kan indgå i den samlede udviklingsplan.
Beskrivelsen pr. ide skal max. fylde 1-2 sider og indeholde:
Mål
Målgruppe
Hvad tilfører ideen Østerild?
Beskrivelse af ideen
Samarbejdspartnere
Budget og plan for finansiering
Tidsplan
Hvem er med i arbejdsgruppen og hvem er tovholder?

3) Idebeskrivelsen sendes elektronisk senest 1. december 2015 til Jeanette Lund på jl@jeanettelund.dk


Herefter arbejder I videre med ideen – og så indgår den i arbejdet hen imod en fælles udviklingsplan.