Borgermødet om udvikling af Hunstrup/Østerild området

Onsdag den 16. september 2015 blev der afholdt borgermøde
i Østerild Multicenter.
Her blev der besluttet, at sætte gang i en proces, hvor vi vil have fokus på at udvikle vores område.
Borgermødet var startskuddet på en proces, som skal munde ud i en samlet udviklingsplan for området.

En udviklingsplan er en brugerdrevet/udviklet plan for en by/et område, der skal have hjælp til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling samt overlevelse af byen/området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

På mødet blev der nedsat en række arbejdsgrupper, se i menuen til venstre

Se vores fine udviklingsplan 

vi har nu fået vores udviklingsplan se den her