Solhjem

Solhjem et af Thisted kommunes områdecentre. Det ligger naturskønt grænsende op til Vejlerne. I 1990/91 blev centret moderniseret og ombygget med 12 plejeboliger og 1 aflastningsstue i de eksisterende bygninger.

Den 1.april 2003 stod den nye fløj med yderligere 8 lejligheder klar til at modtage de kommende beboere.

Bygningerne er flettet sammen med den gamle fløj ved hjælp af en glasstue – hvorfra der er udgang til en hyggelig gårdhave.

Der er desuden 9 ældreboliger, i umiddelbar nærhed af områdecentret.

Personalet består af social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistent, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, teknisk servicemedarbejder, beskæftigelsesvejleder, elever, ernæringsassistenter, kontorassistent, områdeleder – i alt ca. 24 personer. Der er fast tilknyttede afløsere ansat, om sommeren tillige et antal ferieafløsere.

I køkkenet er der 3 medarbejdere og der er kantine, hvor også pensionister fra byen kan komme og spise.

Vi har et fælles vaskeri, hvor der fortrinsvis er 2 medarbejdere, som har ansvaret.

Vi kan endvidere trække på demenskoordinatorer, fysio- og ergoterapeuter.

Vi vil tilstræbe, at hverdagen er med til at fremme beboernes muligheder for at opleve trivsel og livskvalitet.

Vi lægger vægt på at skabe et hjemligt miljø, hvor alle kan føle sig som en del af hverdagslivet.

Vi lægger vægt på, at der er mulighed for at foretage sig nogen af de ting, den enkelte har gjort hele livet, at udføre ganske almindelige hverdagsopgaver. Det kan godt være, at man ikke længere kan udføre tingene i deres fulde helhed, men det at kunne deltage i et vist omfang vil være med til, at man kan bevare førlighed, humør og livslyst længst muligt.

Til Solhjem er knyttet en Aktiv komite – frivillige fra byen og opland som vælges en gang om året – som tilrettelægger arrangementer og oplevelser for centrets beboere samt alle interesserede.

I dagligdagen er der forskellige tiltag – gåture – busture - besøg af dagplejebørn – sangdage - bagedage – bankospil – gymnastik. Der presses f.eks. æblesaft – fælles madlavning – til jul laves dekorationer – osv.

 Læs mere på Solhjems hjemmeside

Solposten

SOLPOSTEN: Udkommer den første hver 2. måned

Bladet kan købes på Solhjem og hos Min Købmand i Østerild.

Stof til Solposten afleveres senest den 15. i hver måned til

“SOLHJEM” Rubinvej 15.A, Østerild, 7700 Thisted. Tlf. 99 17 45 45

Du kan også læse det seneste nummer af Solposten her.

 

kalenderen for maj  juni  juli og august