Om Østerild skole

Skolen blev indviet 9.august 1962 i et samarbejde mellem Østerild og Hunstrup kommuner og samtidig blev skolerne i Hovsør, Tousig, Hunstrup og Kløv nedlagt.

Ved skolens indvielse var der 190 elever og 8 lærere fordelt i skrivende stund er der 108 elever og 8 lærere fordelt på  0. til 6. klasse.


Østerild skole og SFO deltager i Thisted kommunes udviklings- og evalueringsprojekt, i daglig tale kaldet LP-modellen.


Vi mener, at gennem brug af LP-modellen og ved at sætte aktivt fokus på skolens inklusionsmålsætning, kan skolens personale være med til at fremme trivsel for den enkelte.


Skolen og børnehaven Kernehuset samarbejder om børnene i Østerild ud fra et forpligtende samarbejde. Der er med til at fastholde en helhedsorienteret godt børneliv for det enkelte barn.


Der samarbejdes med Hannæsskolen om overgange for skolens ældste elever og forskellige sociale aktiviteter.


Ligeledes er der et aktivt samarbejde med Østerild multicenter til gavn og glæde for børn i Østerild.


I MiniSFO bliver de ældste børnehavebørn forberedt på skolelivet og de udfordringer, der er ved at skifte fra børnehave til skole. Ordningen har en stor og positiv indflydelse på børnehaveklassens opstart efter sommerferien. 


På skolen er der også mange fritidsbrugere som spiller musik, har fotoklub, danser folkedans, ompolstring af møbler osv.


Skolen har efterhånden mange traditioner hvor forældre, bedsteforældre og byens borgere deltager i skolens arrangementer. Herunder skolernes motionsløb, juleklippedagen, Spil dansk dagen  og skolefesten. Som skole synes vi, at det er rigtig dejligt, at byens borgere har lyst til at deltage i skolens virke


Alt i alt er vi en aktiv skole i et aktivt lokalsamfund


Læs mere på Østerild skoles hjemmeside