Borgerforeningens bestyrelse:

Formand

Jørn Søndergaard Nielsen

Østerild Byvej 8

23613446

Joern.nielsen@vip.cybercity.dk

Næstformand:

Troels Kristoffersen

20737380

Troelskrist@gmail.com

Kasser

Henry Bojsen

Østerild Byvej 67

24225591

lhbojesen@mail.dk

 

Sekretær

Tanja Rosenkrantz Jensen

TanjaRosenkrantzJensen@outlook.dk

 

Menigt medlem

Mette Røjbæk

Metterjbk15@outlook.dk

 

 

 

Foreningens postadresse er formandens: