Borgerforeningens bestyrelse:

Formand

Jørn Søndergaard Nielsen

Østerild byvej 8

23613446

Joern.nielsen@vip.cybercity.dk

 

Næstformand

Karl Christian Bech

Rubinvej 11

23257238

Kci.bech@gmail.com

 

Kasser

Henry Bojsen

Østerild byvej 67

24225591

lhbojesen@mail.dk

 

Sekreter

Morten Pedersen

Østerild byvej 77,1

31391063

mp@edbcenter.dk

 

Menigt medlem

Jan Pedersen

Østerild byvej 34

23340115

Jp-bamse@hotmail.com

 

Foreningens postadresse er formandens: