Velkommen til Østerild Kirke. Skib og kor er romanske Ved reparationsarbejder på korets østmur i 1914 fandt man i alt 7 mønter i mørtelen i kassemuren, hvilket daterer kirkens opførelse til omkring 1160. Dermed er det en af de få nørrejyske kirker, der kan dateres på anden måde end ud fra arkitekturen. Murene er stærkt omsatte, men i skibets nordside findes to bevarede romanske vinduer. – Tårnet er sengotisk. Gavlene vender “forkert”. Der er to glamhuller med runde buer i hver side. – Våbenhuset er fra 1800-tallet. Kirken er blytækket med undtagelse af våbenhuset, der er teglhængt.