Østerild og Omegns Borgerforening fejrer sit 100 års jubilæum her i 2013. Et jubilæum som blev fejret med Hop og Rul dag i Multicentret onsdag den 29.maj og jubilæumsfest samme sted lørdag den den 1. juni.

Ifølge vedtægterne er Borgerforeningens formål: Med de midler, der er til rådighed, at varetage medlemmernes interesser og fremme byens trivsel og forskønnelse.

Af foreningens faste årlige aktiviteter kan nævnes:

Vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af juleudsmykningen og  flagguirlander.

En gruppe medlemmer sørger for vimpler og flag ved indfaldsvejene samt flagning ved festlige lejligheder og udlejning af flag og æresporte.

Afholdelse af bankospil 6 gange årligt.

Afholdelse af "Jul i Østerild" den 2. søndag i advent.

Tilsyn og vedligeholdelse af venteværelse og toilet samt "Grill" bygningen på torvet. - Borgerforeningen ejer bygningen med deraf afledte forpligtelser.

 

 

Vandtårn

Borgerforeningens logo er vandtårnet, som oprindelig blev opført til forsyne damplokomotiverne på den nu nedlagte Thisted-Fjerritslev jernbane med vand. Vandtårnet er i privat eje, men Borgerforeningen er stærkt involveret i vedligeholdelsen, som indtil videre har kunnet ske ved hjælp af gaver og bidrag fra diverse fonde. 

Formand:

Jørn Søndergaard Nielsen

Østerild byvej 8

23613446

Joern.nielsen@vip.cybercity.dk

 

Næstformand:

Karl Christian Bech

Rubinvej 11

23257238

Kci.bech@gmail.com

 

Kasser:

Henry Bojsen

Østerild byvej 67

24225591

lhbojesen@mail.dk

 

sekreter / webdesigner

Morten Pedersen

Østerild byvej 77,1

31391063

mp@edbcenter.dk

 

menigt medlem:

Jan Pedersen

Østerild byvej 34

23340115

Jp-bamse@hotmail.com