Østerild og Omegns Borgerforening fejrede sit 100 års jubilæum i 2013. Et jubilæum som blev fejret med Hop og Rul dag i Multicentret onsdag den 29.maj og jubilæumsfest samme sted lørdag den den 1. juni.

Ifølge vedtægterne er Borgerforeningens formål: Med de midler, der er til rådighed, at varetage medlemmernes interesser og fremme byens trivsel og forskønnelse.

Af foreningens faste årlige aktiviteter kan nævnes:

Vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af juleudsmykningen og flagguirlander.

En gruppe medlemmer sørger for vimpler og flag ved indfaldsvejene samt flagning ved festlige lejligheder og udlejning af flag og æresporte.

Afholdelse af bankospil 6 gange årligt.

Afholdelse af "Jul i Østerild" den 2. søndag i advent.

Tilsyn og vedligeholdelse af venteværelse og toilet samt "Grill" bygningen på torvet. - Borgerforeningen ejer bygningen med deraf afledte forpligtelser.

 

 

Vandtårn

Borgerforeningens logo er vandtårnet, som oprindelig blev opført til forsyne damplokomotiverne på den nu nedlagte Thisted-Fjerritslev jernbane med vand. Vandtårnet er i privat eje, men Borgerforeningen er stærkt involveret i vedligeholdelsen, som indtil videre har kunnet ske ved hjælp af gaver og bidrag fra diverse fonde. 

Formand:

Jørn Søndergaard Nielsen

Østerild byvej 8

23613446

Joern.nielsen@vip.cybercity.dk

 

Næstformand:

 

Jan Pedersen

 

Østerild byvej 34

 

23340115

 

Jp-bamse@hotmail.com

 

 

Kasser:

Henry Bojsen

Østerild byvej 67

24225591

lhbojesen@mail.dk

 

sekretær.

Tanja Rosenkrantz Jensen

 

menigt medlem:

Troels Kristoffersen

Troelskrist@gmail.com

 

Mette Røjbæk.

Metterjbk15@outlook.dk