Borgermødet om byfornyelse af Østerild og omegn.

Tirsdag d. 7/9-2021 blev der afholdt borgermøde
i Østerild Multicenter, omkring byfornyelse.
Her blev der lavet en masse forslag til forskønnelse af vores by. 
Borgermødet var startskuddet på en proces, som skal munde ud i en samlet udviklingsplan for området.

En udviklingsplan er en brugerdrevet/udviklet plan for en by/et område, der skal have hjælp til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling samt overlevelse af byen/området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Se vores fine udviklingsplan 

vi har nu fået vores udviklingsplan se den her